Αρχαία Λατομεία Κροκεάτη Λίθου

krokeatis-lithos-05

Η εκμετάλλευση του λατομείου έχει την αφετηρία της στην προϊστορικη περίοδο και η χρήση του πετρώματος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο μινωικό και μυκηναϊκο κόσμο. Η περιοχή του Ψηφιού, όπου εντοπίζεται το λατομείο, είναι κατά το πλείστον πετρώδης, κατάλληλη μόνο για γεωργική εκμετάλλευση (Ελαιοκαλλιέργεια).
Ο λόφος είναι διάσπαρτος από κομμάτια κροκεάτη λίθου, το μέγεθος των οποίων ποικίλει σε σημείο που, σε μια πρώτη ματιά, να δείχνουν σαν απλές πέτρες. Η ομορφιά του λίθου όμως βρίσκεται στο εσωτερικό του! Στην περιοχή βρίσκει κανείς πολλές παραλλαγές του ίδιου πετρώματος και σχεδόν κάθε πέτρα κρύβει την δική της ξεχωριστή ομορφιά.