Αρχαίος Πίνακας (Ο Ύλας και οι Νύμφες)

Opus_Hylas2_Krokeatis_Lacedaemonius
Ο Ύλας απαγάγεται από ποτάμιες Νύμφες (Νεράϊδες) στη Μυσία, κατα την διάρκεια της ργοναυτικής εκστρατείας.
(Διακοσμητικός πίνακας από την εκκλησία του Ιουνίου Βάσσου 331-350 μ.χ.)