Αρχαίος Πίνακας (Tiger and Calf)

Opus-Sectile_tiger1_Lapis-Lacedaemonius_M

Aπό την Βασιλική του Ιουνίου Βάσσου 331-350 μ.χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Palazzo Massimo – Ρώμη, Ιταλία