Λάδια

Η Προστασία της Ονομασίας Προέλευσης του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Κροκεών Λακωνίας δίνει ιδιαίτερη αξία στο προϊόν βασιζόμενη στα εξής χαρακτηριστικά (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 1994; Αίτηση Αναγνώρισης ΠΟΠ Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου, 1993):

·      Τα ελαιόλαδο αυτό μπορεί να παράγεται μόνο από τις ποικιλίες ελιάς “Μυρτολιά” και “Αθηνολιά”, καλλιεργούμενες στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Κροκεών του Ν. Λακωνίας.

·      Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου γίνεται σε ελαιοτριβεία της Κοινότητας Κροκεών

·      Η καταπολέμηση του δάκου, η συλλογή του ελαιοκάρπου και η μεταφορά του στο ελαιοτριβείο πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένες συνθήκες

·      Ο ελαιόκαρπος κατά την επεξεργασία του

–       δεν περιέχει ξένες ύλες

–       δεν έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%

–       δεν περιέχει αλλοιωμένους καρπούς σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%

·      Η επεξεργασία του ελαιόκαρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται κατά ανώτατο όριο εντός 3 ημερών από της συλλογής του

·      Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 30°C σε όλες τις φάσεις της

·      Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Κροκεές Λακωνίας” ΠΟΠ έχει χρώμα χρυσαφί και άρωμα ώριμου φρούτου ελιάς

·      Για την παραγωγή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου “Κροκεές Λακωνίας” ΠΟΠ τηρούνται όλες οι ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

 

Πηγή:http://symphonia.com.gr