Αρχαίος πίνακας (Ιούνιος Βάσσος σε παρέλαση τσίρκου)

sdadasdasdas
Ο Ιούνιος Βάσσος, πραίτορας της Ρώμης, βαπτίστηκε Χριστιανός
λίγο πριν το θάνατό του το 359μ.Χ
(Διακοσμιτικός πίνακας απο την εκκλησία του Ιουνίου Βάσσου 331-350 μ.χ.)