Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δημοτική Ενότητα Κροκεών
Τηλεφωνικό Κέντρο 27350 71318
ΚΕΠ 27350 71722
Αστυνομικό Τμήμα Κροκεών 27350 71100 – 27350 71309
Αγροτικό Ιατρείο Κροκεών 27350 71325
Φαρμακεία Κροκεών  Παναγιώτη Παυλάκου 27350 71152
 Νικολάου Παρθύμου 27350 71598
Δημαρχείο Σκάλας
Τηλεφωνικό κέντρο 27350 22222
Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη 27350 41240